Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2017

Aktuality

Oznam pre občanov obce

 19.10.2017

OZNAM

Obec Zemplínske Hradište ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Zemplínske Hradište, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 ) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce

Zemplínske Hradište - Návrh

uskutoční v čase od 23.10.2017 do 24.11.2017

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa:

26.10.2017 (štvrtok) o 15.00 hod

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce  je uložený na obecnom  úrade. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený na internetovej stránke: http://www.zemplinskehradiste.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr 

do 24.11.2017 na obecný úrad v Zemplínskom Hradišti.

Vyvesené dňa:    18. 10. 2017

Zvesené dňa:     ....................................

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (63.1%)

Nie (25%)