Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2017

Aktuality

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 14.11.2017

   OBEC ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE

Obecná 392

076 01 Zemplínske Hradište

_____________________________________________________________

                                                                             

       Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                   Vybavuje/linka                        Zempl.Hradište, dňa

                  -/-                             401/2017                     Ing.Bučková/6713322            14.11.2017

                                                                                             0915840269

Vec:

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

_________________________________________________________________________

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v intraviláne obce Zemplínske Hradište

Žiadateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište

Predmet žiadosti: výrub 3 ks drevín rod: smrek a borovica (2 ks) na pozemku registra CKN  č. 537/1 k. ú. Zemplínske Hradište.

Ako dôvod žiadateľ uvádza: zlý zdravotný stav drevín a tým ohrozovanie bezpečnosti občanov

Žiadosť doručená dňa: 14.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                                                                                 Ján Oláh

                                                                                              starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (63.1%)

Nie (25%)