Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2020

Aktuality

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

 06.04.2020

MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

     Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 od 15. apríla 2020 do 22. apríla 2020  v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. s tým, že

-  zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

- overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

- zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

Základná škola, M.R.Štefánika 910/51,Ttrebišov

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov

Základná škola, I.Krasku 12, Trebišov

V Trebišove 30. marca 2020

                                                                                                        PhDr. Marek Čižmár

                                                                                                                  primátor


1 2 3 [>]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (67%)

Nie (27.2%)