Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2020

Aktuality

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody

 10.07.2020

Vážení občania

            Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

           Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2019 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 7 740 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 84 000 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom.

           Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

           Súkromne hospodáriaci roľníci  by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu so suchými steblovitými látkami, ako aj zabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom.

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy nezakazujú, ale možno ho vykonávať len v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a pri dodržaní protipožiarnych opatrení.

          Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bolo čo najmenej a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.

                                                                                                     Okresné  riaditeľstvo  Hasičského

                                                                                                      a záchranného zboru v Trebišove


1 2 3 4 [>]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Nakladanie s odpadmi

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07.30 - 16.00
  Utorok: 07.30 - 16.00
  Streda: 07.30 - 16.00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07.30 - 16.00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Zemplínske Hradište
  Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

  Anketa

  Páči sa Vám nová stránka?

  Áno (68.1%)

  Nie (26.1%)