Kontakt:

Obec Zemplínske Hradište
Obecná 392, 07601
Zemplínske Hradište

tel/fax: 056 67 27 323 
e-mail: bocianopolis@azet.sk
www.zemplinskehradiste.sk
IČO: 00332208
VÚB a.s. Trebišov
Č. ú. 3526622/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Oznamy | Oznam - Verejné obstarávanie

14.08.2018

Výzva na súťaž (predkladanie ponuky) - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní


Dátum zverejnenia: 12.02.2014.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v rokoch 2014-2017. 

Predpokladaná cena zákazky je 8 000,- EUR bez DPH.

Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.02.2014

Oznam - Verejné obstarávanie

Informácia pre seniorov