Kontakt:

Obec Zemplínske Hradište
Obecná 392, 07601
Zemplínske Hradište

tel/fax: 056 67 27 323 
e-mail: bocianopolis@azet.sk
www.zemplinskehradiste.sk
IČO: 00332208
VÚB a.s. Trebišov
Č. ú. 3526622/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Samospráva

Obecný úrad

    Obec Zemplínske Hradište
    Obecná 392, 07601
    Zemplínske Hradište

    Tel./Fax: 056 67 27 323 
    e-mail: obec@zemplinskehradiste.sk
                  bocianopolis@azet.sk

 

Starosta obce:

Právomoci starostu obce
Ján OLÁH

Ternavská 75/2, Z.Hradište

Zástupca starostu obce:

Tibor BEREŠ
Orgovánová 302/16, Z.Hradište

 
Obecné zastupiteľstvo:

Bc. Miloš KUČERA Právomoci obecného zastupiteľstva
Obecná 249/4, Z.Hradište

Igor MARUŠKA
Hlavná 77/2, Z. Hradište

Juraj VEĽK
Trebišovská 40/9, Z.Hradište

Ján BAJUS
Orgovánová 291/55, Z.Hradište

Marián MERJAVÝ
Bodrocká 69/42, Z.Hradište

Vladimír BALLA
Orgovánová 283/27, Z.Hradište

Bc. Janka LINHARTOVÁ
Lipová 19/10, Z.Hradište

Ladislav TRONKOŠ
Lipová 257/41, Z.Hradište