Kontakt:

Obec Zemplínske Hradište
Obecná 392, 07601
Zemplínske Hradište

tel/fax: 056 67 27 323 
e-mail: bocianopolis@azet.sk
www.zemplinskehradiste.sk
IČO: 00332208
VÚB a.s. Trebišov
Č. ú. 3526622/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmuva o dielo
  č. 20150929 - NOVICOM s.r.o.
 2. Kúpna zmluva
  §588 a nasl. Obč. zák.
 3. Zámer predaja majetku
  ČOV a kanalizácia
 4. Zmluva o dielo
  aktualizácia a úprava web stránky
 5. Zmluva o výkone správy majetku obce
  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 6. Zmluva o dielo č. 04/2015
  Benetin Pavol Alfatronik
 7. Zmluva o dielo č. 20150224
  Zateplenie budovy materskej školy Zemplínske Hradište
 8. Uverova-zmluva-230762-2014
 9. Dohoda k blnkozmenke-230762-2014
 10. Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 230762-2014 zo dňa 21.11.2014
  prvá strana
 11. Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 230762-2014 zo dňa 21.11.2014
  druhá strana
 12. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 230762/2014
  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 13. Kúpna zmluva - M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
  Školské ovocie
 14. Zmluva o dielo - JANEKO s.r.o.
  zhotovenie chodníka
 15. Zmluva o poskytnutí dotácie - str. 1
 16. Zmluva o poskytnutí dotácie - str. 2
 17. Zmluva - kamerový systém v obci
  002013/11/06
 18. Úverová zmluva
  č. 111034-2013
 19. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
  č. 111034-2013
 20. Úverová zmluva
  č. 111042-2013
 21. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
  č. 22/029/10 - Dodatok č. 1
 22. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
  č. 111042-2013
 23. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
  č. 22/029/10 - Dodatok č. 2
 24. Kúpna zmluva - § 588 a nasl. Obč. zák.
  parc. č. 677/2 zast. plocha o výmere 30 m2
 25. Zmluva o spolupráci č. 332208
  DATATRADE s.r.o.
 26. Zmluva o dielo - V.O.D.S., a.s.
  Viacúčelové ihrisko
 27. Zmluva o dielo - ASHA s.r.o
  Stavebné práce - Úprava verejného priestranstva
 28. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - ASHA s.r.o.