Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.zemplinskehradiste.sk spravuje Obec Zemplínske Hradište je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zemplínske Hradište

Adresa:
Obecný úrad Zemplínske Hradište
Obecná 392/11
076 01 Zemplínske Hradište

IČO: 00332208

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 1090
Rozloha: 2016 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1454

Všeobecné informácie: bocianopolis@azet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056 / 672 73 23

Kompetencie:
Obec Zemplínske Hradište je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad sa nachádza v obci Zemplínske Hradište.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk