Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
1 200 €
5/2024 záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
1 875 €
4/2024 poskytovanie súčinnosti Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
2 000 €
SK-01-2024-003 Konzultant sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi konzultačné služby Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Bezpex, s.r.o.
45 €
3/2024 Poskytovanie služieb zimnej údržby Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX
12 €
2/2024 Záväzok zamestnanca vykonávať pre zamestnávateľa následnú pracovnú úlohu Odb.: Ing. Ján Kočiš
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
5 €
06/2023 poskytovať odoberateľovi služby Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: ICT Solutions, s.r.o.
80 €
23/45/010/208 realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
1/2024 poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
05/2023 Kúpa Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Alžbeta Diladiová
9 783.34 €
04/2023 vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Zemplínske Hradište Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: URBAN studio s.r.o.
10 800 €
01/11/2023 užívanie nehnuteľnosti Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Peter Figeľ
1 €
09/2023 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Zemplínske Hradište Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ing. Martin Hudec
999 €
1-9-2023 Prenájom Odb.: Rodinné potraviny
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
200 €
4/9/2023 dodávka čerstvého ovocia Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
0 €
3/9/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023 Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ing. Peter Kobzoš
850 €
2/9/2023 POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
1-6-2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
10/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
9/2023 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcej do jej výlučného vlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v článku II. Odb.: Mária Bilá
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
513 €
Generované portálom Uradne.sk