Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 52)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2024 Zmena zmluvy o dodávke elektriny za nižšie uvedených podmienok Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
144 €
02-04-2024 Zhotovenie diela Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Peter Miško- JACKSS KARO ONE KENNELS
36 416.48 €
1-04-2024 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela -stavby k zákazke Zemplínske Hradište - Rekonštrukcia chodníka ul. Orgovánová od č.d. 323 po č.d. 385 Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: JANEKO s.r.o.
25 700.11 €
7/2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
6/2024 poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
1 200 €
5/2024 záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
1 875 €
4/2024 poskytovanie súčinnosti Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
2 000 €
SK-01-2024-003 Konzultant sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi konzultačné služby Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Bezpex, s.r.o.
45 €
3/2024 Poskytovanie služieb zimnej údržby Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX
12 €
2/2024 Záväzok zamestnanca vykonávať pre zamestnávateľa následnú pracovnú úlohu Odb.: Ing. Ján Kočiš
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
5 €
Generované portálom Uradne.sk