Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/9/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023 Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ing. Peter Kobzoš
850 €
2/9/2023 POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
1-6-2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
10/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
9/2023 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcej do jej výlučného vlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v článku II. Odb.: Mária Bilá
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
513 €
8/2023 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcim v 1. a2. rade do ich bezpodielového spoluvlastníctva Odb.: Ing. René Frajka
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
940 €
0594/VSD/2023 Dohoda účastníkov Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
7/2023 Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku Odb.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
900 €
6/2023 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovu techniku Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
06/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Rímskokatolická cirkev , filiálka Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
05/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Reformovaná kr. cirkev na Slovensku , farnosť Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
04/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Gréckokatolická cirkev, farnosť Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
03/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Pravoslávna cirkevná obec Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
02/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Združenie včelárov Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
1 000 €
01/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Poľovnícke združenie Topoľ
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
5/2023 Motorové vozidlo Renault Master 2.5 dCi Odb.: Zoltán Gergeľ
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
257 €
4/2023 dodávka zemného plynu Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
98 €
2/2023 Poskytovanie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
65 €
Dodatok č. 1/2023 Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
1 440 €
1/12/22 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v článku II. Odb.: František Kočiš
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
1 170 €
Generované portálom Uradne.sk