Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o uložení zásielky

 19.02.2021

OBEC   Z E M P L Í N S K E    H R A D I Š T E

Obecná 392/11, 076 01  Zemplínske Hradište

------------------------------------------------------------------------------------------

     Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Číslo: 55/2021-002

     V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie oznámenia o uložení úradnej zásielky pre adresáta:

                        

Ján Dlužanský, r. 1984

076 01 Zemplínske Hradište

Od: JUDr. Bila - súdna exekútorka

       

      Oznámenie o uložení  úradnej  zásielky si môžete vyzdvihnúť u p. Fiterovej počas pracovnej doby obecného úradu v lehote od  19.02.2021 do  08.03.2021.

Dátum vyvesenia: 19.02.2021

Dátum zvesenia:   08.03.2021

     Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Číslo: 56/2021-002

     V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie oznámenia o uložení úradnej zásielky pre adresáta:

                        

Ján Dlužanský, r. 1984

076 01 Zemplínske Hradište

Od: Okresný súd Trebišov

       

      Oznámenie o uložení  úradnej  zásielky si môžete vyzdvihnúť u p. Fiterovej počas pracovnej doby obecného úradu v lehote od  19.02.2021 do  08.03.2021.

Dátum vyvesenia: 19.02.2021

Dátum zvesenia:   08.03.2021

     Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Číslo: 55/2021-002

     V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie oznámenia o uložení úradnej zásielky pre adresáta:

                        

Ján Dlužanský, r. 1984

076 01 Zemplínske Hradište

Od: JUDr. Bila - súdna exekútorka

       

      Oznámenie o uložení  úradnej  zásielky si môžete vyzdvihnúť u p. Fiterovej počas pracovnej doby obecného úradu v lehote od  19.02.2021 do  08.03.2021.

Dátum vyvesenia: 19.02.2021

Dátum zvesenia:   08.03.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >