Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
05/2023 Kúpa Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Alžbeta Diladiová
9 783.34 €
04/2023 vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Zemplínske Hradište Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: URBAN studio s.r.o.
10 800 €
01/11/2023 užívanie nehnuteľnosti Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Peter Figeľ
1 €
09/2023 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Zemplínske Hradište Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ing. Martin Hudec
999 €
1-9-2023 Prenájom Odb.: Rodinné potraviny
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
200 €
4/9/2023 dodávka čerstvého ovocia Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
0 €
3/9/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023 Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ing. Peter Kobzoš
850 €
2/9/2023 POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
1-6-2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
10/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
500 €
9/2023 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcej do jej výlučného vlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v článku II. Odb.: Mária Bilá
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
513 €
8/2023 Predávajúci odpredáva touto zmluvou odplatne kupujúcim v 1. a2. rade do ich bezpodielového spoluvlastníctva Odb.: Ing. René Frajka
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
940 €
0594/VSD/2023 Dohoda účastníkov Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
7/2023 Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku Odb.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
900 €
6/2023 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovu techniku Odb.: Obec Zemplínske Hradište
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
06/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Rímskokatolická cirkev , filiálka Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
05/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Reformovaná kr. cirkev na Slovensku , farnosť Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
04/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Gréckokatolická cirkev, farnosť Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
03/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Pravoslávna cirkevná obec Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
2 000 €
02/02/2023 Poskytovanie dotácie Odb.: Združenie včelárov Zemplínske Hradište
Dod.: Obec Zemplínske Hradište
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk